học phí lớp ngữ âm

Học phí các lớp ngữ âm khai giảng tháng 12, 1/2016, 2/2016 là : 3.500.000đ/ khóa/ 24 buổi (3 tháng)