học phí lớp ngữ âm

Học phí các lớp ngữ âm : 4.000.000đ/ 1 khóa/ 24 buổi (2 tháng)

Xem thêm về lịch và lớp học ở đây

Đảm bảo lớp ít người và tiến bộ 100%, học lại miễn phí hoàn toàn đến khi nào vừa lòng.